Den 05-01-2018 – Nyt fra din revisor

“Nyt fra din revisor” indeholder aktuel faglig information.

Denne publikation indeholder følgende artikler:
  • Landsskatteretten gør tatovører momspligtige
  • Grænsetilfælde…
  • De særlige regler om handel med brugte varer – brugtmoms
  • Pas på når du modtager kontanter
  • Folketinget har godkendt Ferielovudvalgets anbefaling til en ny ferielov i Danmark
  • Udpluk af skatteprocenter, skattesatser og beløbsgrænser for 2018

Download publikation her

 

Alle nyheder: Tryk her

revisor-nydheder