Forbehold
Der tages forbehold for at nedenstående satser til enhver tid er ajourført. Anvender du satserne sker det for dit eget ansvar og risiko. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og få bekræftet satsen.

Skat 2017 2016
Aktieindkomst grænse til 27% herefter 42% 51.700 kr. 50.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag (Maksimalt) 30.000 kr. 28.000 kr.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 42.800 kr. 41.900 kr.
Jubilæumsgratiale 8.000 kr. 8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 45.000 kr. 44.000 kr.
Restskat: Dag til dag rente fra 1/1 til 1/7 2,0 % 2,2 %
Restskat: Procenttillæg 4,0 % 4,2 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 479.600 kr. 467.300 kr.

 

Pension 2017 2016
Alderspension 29.600 kr. 28.900 kr.
Ratepension 53.500 kr. 52.400 kr.

  

Personalegoder 2017 2016
Personalegoder – med konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 5.900 kr. 5.800 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.100 kr. 1.100 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri 800 kr. 800 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi op til 300.000 kr.) 25 % 25 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 % 20 %
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.700 kr. 2.700 kr.

  

Kost og logi 2017 2016
Kostgodtgørelse for alm. Lønmodtagere (pr. døgn) 487 kr. 477 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 209 kr. 205 kr.
Rejsefradrag (Maksimumgrænse) 26.800 kr. 26.200 kr.

  

Kørsel 2017 2016
Kørselsfradrag (0-24 km) 0,00 kr. 0,00 kr.
Kørselsfradrag (25-120 km) 1,93 kr. 1,99 kr.
Kørselsfradrag (over 120 km) 0,97 kr. 1,00 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (indtil 20.000 km pr. år) 3,53 kr. 3,63 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km pr. år) 1,93 kr. 1,99 kr.

   

Gaver 2017 2016
Gaver til nærtbeslægtede (max grænse for afgiftsfri) 62.900 kr. 61.500 kr.
Gaver til svigerbørn (max grænse for afgiftsfri) 22.000 kr. 21.500 kr.

 

revisor-satser