Den 05-10-2018 – Nyt fra din revisor

Vedhæftet finder du “Nyt fra din revisor” nr. 103.2018

“Nyt fra din revisor” indeholder aktuel faglig information.

Denne publikation indeholder følgende artikler:
 • Deling af film fra TV-overvågning
 • Muligheden for sporadisk indberetning af løn ophører
 • Nye regler for beregningen af dagpenge

Download publikation her

Den 02-07-2018 – Nyt fra din revisor

Vedhæftet finder du “Nyt fra din revisor” nr. 101.2018

“Nyt fra din revisor” indeholder aktuel faglig information.

Denne publikation indeholder følgende artikler:
 • Personalearrangementer og skat
 • Udlejning af værelser og skat i boligen
 • Persondataforordningen – hvad gør man som SMV?

Download publikation her

Den 10-03-2018 – Nyt fra din revisor

Vedhæftet finder du “Nyt fra din revisor” nr. 101.2018

“Nyt fra din revisor” indeholder aktuel faglig information.

Denne publikation indeholder følgende artikler:
 • Nu er det tid til at selvangive
 • Har du styr på dit bogholderi?
 • Værdiansættelse af leasingbiler – fri bil
 • Momsfradrag – køb af kunst og udsmykning
 • Momsfradrag – mødeservering og anden bespisning i virksomhedens egne lokaler
 • Afspiller du tv, film eller musik for kunder eller medarbejdere?

Download publikation her

Den 05-01-2018 – Nyt fra din revisor

“Nyt fra din revisor” indeholder aktuel faglig information.

Denne publikation indeholder følgende artikler:
  • Landsskatteretten gør tatovører momspligtige
 • Grænsetilfælde…
 • De særlige regler om handel med brugte varer – brugtmoms
 • Pas på når du modtager kontanter
 • Folketinget har godkendt Ferielovudvalgets anbefaling til en ny ferielov i Danmark
 • Udpluk af skatteprocenter, skattesatser og beløbsgrænser for 2018

Download publikation her

Den 05-01-2017 – Billig revisor til dit andelsbolig regnskab

Midtjysk Revision har tilmeldt sig på billigandelsboligrevisor.dk Her kan du indhente et uforpligtende tilbud på et andelsbolig regnskab og evt. revision.

Se mere her www.billigandelsboligrevisor.dk

Den 24-10-2016 – Fastpris for dit regnskab

Midtjysk Revision har udviklet et unikt fastpriskoncept for mindre virksomheder, så du undgår at få store overraskelser i forhold til prisen på et regnskab mv. Konceptet er, at alt er inkluderet i den månedlige pris.

Dvs. du får alt dette inkl. I prisen:

 • Bogføringsprogram (normal pris fra 208 kr. pr. måned)
 • Bogføring
 • Momsopgørelse
 • Momsbalance
 • Indberetning af moms til SKAT
 • Udarbejdelse og opstilling af årsregnskab
 • Skatteberegning
 • Optimal beskatningsform f.eks virksomhedsordningen (ved personlig virksomhed)
 • Indberetning af selvangivelse
 • Udbytteindberetning (ved selskaber)
 • Generalforsamlingsreferat (ved selskaber)

Se mere her www.revisormedfastpris.dk

Den 23-08-2016 – Firmabil eller privat bil?

Overvejer du at anskaffe en firmabil, hvor du vil beskattes af fri bil, er der en række forhold du skal være opmærksom på. Afhængig af, hvordan du bruger din bil, kan det nemlig blive en for dyr løsning for dig at have en firmabil.

Jo billigere en bil er i omkostninger, jo bedre kan det betale sig at have den som privatbil. Hvis de samlede årlige driftsomkostninger er mindre end værdien af den fri bil, som du skal beskattes af, skal du have bilen privat. Er det omvendt en dyr bil med store driftsomkostninger og et lav beskatningsgrund, er det en fordel med bilen som firmabil.

Kontakt Midtjysk Revision for yderlig information, hvis du ønsker at få en gennemarbejdet beregning.

Alternativ kan du også bruge FDM’s beregner her så du har en ide om hvad vej pilen vender.

Den 06-07-2016 – Red Barnet Erhvervspartner

Midtjysk Revision støtter Red Barnet i deres arbejde med at beskytte og styrke børn i Danmark og resten af verden.

BANNER_ERHVERSPARTNER_RED_BARNET

Den 14-04-2016 – Opret 30/6 selskab og spar penge

Opsvinget er så småt kommet i gang efter finanskrisen. Mange har derfor lyst til og mulighed for at springe ud som iværksætter enten på fuld tid eller som supplement til et almindeligt arbejde.

Der er altid mange omkostninger for at komme i gang, og nogle udgifter er svære at undgå. Men så må man forsøge at få opstarten i gang så billigt som muligt. Her er et par råd til at komme i gang billigst muligt, hvis man ønsker et selskab.

 1. Brug en billig advokat/revisor til at oprette dit IVS eller ApS.
  1. Oprettelse af et IVS, ApS eller Holding selskab kan koste 4.000 + moms pr. selskab ved nogle advokater. Hos Midtjysk Revision tager vi 2.000 kr. + moms + gebyr til Erhvervsstyrelsen.
 2. Vælg et 30/6 selskab
  1. Ved oprettelse af IVS, ApS eller Holding selskab i foråret kan man vælge at have en regnskabsperiode på op til 18 måneder. Dermed udsætter man omkostninger til udarbejdelse af årsregnskabet til en revisor mest muligt, da der går op til 18 måneder og ikke kun 12 måneder eller mindre.
 3. Fravælg revision
  1. I forbindelse med stiftelse kan man fravælge revision, hvis man forventer at være under 2 af disse 3 kriterier: 12 ansatte, 8 mio. i omsætning og 4 mio. i balance. Dette vil næsten alle kunne. Omkostningerne er væsentligt højere til en revisor, hvis der er revision på selskabet. Ved revision får man en høj grad af sikkerhed, men det koster  mere honorar til revisor. Hvis man som ejer er en del af driften, giver det ikke altid en ekstra værdi.
 4. Vælg den rigtige revisor
  1. Ved Midtjysk Revision giver vi pt. 3 timers gratis iværksætterrådgivning til 30/6 selskab. Derudover er vores timepriser fra 335 kr., så kan du komme billigt i gang med revisorrådgivning og måske lære at lave bogføringen selv.
 5. Vælg det rigtige bogføringsprogram
  1. Har du et stort selskab, bør du overveje at købe dit eget bogføringsprogram eller vælge et, som har mange funktioner. Har du et mindre selskab, og du gerne selv vil stå for bogføringen, skal du gå efter et brugervenligt system, som er online. Her er billy.dk en god mulighed.
  2. Ved Billy får du en måneds gratis prøveperiode. Det er en god måde at prøve programmet af på. De har en billig månedspris, og man betaler ikke ekstra for brug af ekstra funktioner. Vælger I mig som revisor, så kan jeg give 2 måneders ekstra prøveperiode. Dvs. i alt 3 måneders gratis prøveperiode.

Den 18-12-2015 – Skattefri befordringsgodtgørelse falder på ny i 2016

De nye satser for 2016 er 3,63 kroner per kilometer for de første 20.000 km og 1,99 kroner per kilometer for kørsel over 20.000 km.

Satserne for befordringsfradrag falder ligeledes i 2016 til 1,99 kroner per kilometer for kørsel mellem 24-120 kilometer og 1,00 kroner per kilometer for kørsel over 120 kilometer.

Selve reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag er uændrede.

Den 10-09-2015 – Faktureringsregler

Ifølge lovgivningen skal en almindelig faktura indeholde følgende:

 • Sælgers navn og adresse samt evt. telefonnummer, hjemmeside og e-mail
 • Sælgers CVR.nr.
 • Kundens navn og adresse
 • Fortløbende fakturanummer og fakturadato
 • Leveringsdato, hvis forskellig fra fakturadato
 • Mængde og art af leveret vare eller omfanget og arten af de leverede ydelser
 • Betalingsbeløb
 • Momsgrundlag, momssats og momsbeløb

Oplysninger om kontonummer, betalingsbetingelser, forfaldsdato, rykkergebyr og renter er nyttige, men ikke lovkrav.

Ved EU-handel skal sælger sørge for, at købers moms nr. også fremgår af fakturaen.

Det er muligt at lave en forenklede fakturaer ved handler med private eller ved en værdi under 3.000 kr. Her bortfalder kravet om købers navn og adresse samt sælgers adresse.

Den 27-07-2015 – Håndværkerfradraget genindføres 

Regeringen har indgået en aftale om genindførelse af  håndværkerfradraget (BoligJobordning) – med tilbagevirkende kraft for hele 2015.

Ordningen i 2015 har samme udformning som i 2014, hvor der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusive moms, men ikke udgifter til materialer. Der kan fratrækkes udgifter til hjælp i hjemmet og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kroner per person, hvilket vil sige 30.000 kroner for ægtepar.

Den 30-06-2015 – Beskatning af lejlighedsgaver 

I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager. F.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang.

Der gælder ikke nogen faste beløbsgrænser for værdien af lejlighedsgaver, men værdien af gaven må dog ikke overstige det efter forholdene naturlige niveau for en lejlighedsgave. Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil være fuldt skattepligtige for modtageren.

Den 29-04-2015 – Selskabsselvangivelsen for 2014

Alle almindelige selskaber vil kunne indberette deres selvangivelse for 2014 fra mandag den 4. Maj 2015.

Indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015.

For indkomståret 2015 bliver fristen den 1. september 2016.

Den 25-03-2015 – Er din årsopgørelse rigtig?

SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

Se en liste her for de mest almindelige:

 • Renter af privat gæld: Fradraget er betinget af, at man giver oplysninger om modtageren.
 • Befordringsfradrag: Ofte er dette fortrykt, men det skal tjekkes, om det er korrekt. Husk at tilrette fradraget i tilfælde af hjemmearbejdsdage, tjek antal kørte kilometer og tjek om bopælen ligger i en udkantskommune, hvor der kan være mulighed for forhøjet fradrag.
 • Donationer til velgørenhed. Der kan fradrages op til 14.800 i 2014.
 • Håndværkerfradraget: Håndværkerfradraget, som er 15.000 kroner per voksen i husstanden per år.
 • Rejsefradrag: Hvis man rejser for arbejdsgiveren og selv dækker udgifterne, kan der fratrækkes 464 kroner per døgn til kost og 199 kroner til logi. Dog højst 25.500. Tidligere års fradrag vil være fortrykt, hvorfor dette skal tjekkes. Bemærk: Hvis man har fået dækket sine faktiske udgifter til mad og drikke efter regning, kan man fradrage 25 % af kostsatsen til dækning af småfornødenheder.

Den 03-03-2015 – Momsfradrag på hotel ophold

Husk at der fra 2015 er der 100% momsfradrag på hotel ophold mv. I 2014 var der kun 75% momsfradrag på dette.

Den 27-02-2015 – Virksomheder med moms angivelsesfrist mandag 2. marts er udsat

Virksomheder med kvartals- eller halvårsafregning med frist 2. marts kan angive og betale frem til og med fredag den 6. marts uden risiko for bøde eller påligning af renter.
Dog skal virksomheder som benytter Nets lave tilmelding til Nets betaling senest torsdag 5. marts klokken 16.

Se evt. mere her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1645653

Den 09-02-2015 – Forhøjelse af fradraget for fagforeningskontingenter i 2015

Som en del finansloven 2015 er det besluttet at lave en forhøjelse af fradraget for fagforeningskontingenter i 2015.

Satsen er nu:

 • 2015: Højst fradrag for 6.000 kr. til fagforeningskontingenter.
 • 2014: Højst fradrag for 3.000 kr. til fagforeningskontingenter.

Fradragene for dine fagforeningskontingenter kommer automatisk med på din årsopgørelse. Du kan eventuelt selv ændre beløbet på din forskudsopgørelse for 2015 men det er ikke nødvendigt. Skriv beløbet i felt 458.

revisor-skanderborg