Forbehold
Der tages forbehold for at nedenstående satser til enhver tid er ajourført. Anvender du satserne sker det for dit eget ansvar og risiko. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og få bekræftet satsen.

Skat 2019 2018
Aktieindkomst grænse til 27% herefter 42% 54.000 kr. 52,900 kr.
Beskæftigelsesfradrag (Maksimalt) 37.200 kr. 34.300 kr.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 44.800 kr. 43.800 kr.
Jubilæumsgratiale 8.000 kr. 8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 47.000 kr. 46.000 kr.
Restskat: Dag til dag rente fra 1/1 til 1/7 På vej 2,0 %
Restskat: Procenttillæg På vej 4,0 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 513.400 kr. 498.900 kr.

 

Pension 2019 2018
Alderspension 5.200 kr. 5.100 kr.
Ratepension 55.900 kr. 54.700 kr.

  

Personalegoder 2019 2018
Personalegoder – med konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 6.200 kr. 6.100 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.200 kr. 1.100 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri 800 kr. 800 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi op til 300.000 kr.) 25 % 25 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 % 20 %
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 kr. 2.800 kr.

  

Kost og logi 2019 2018
Kostgodtgørelse for alm. Lønmodtagere (pr. døgn) 509 kr. 498 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 219 kr. 214 kr.
Rejsefradrag (Maksimumgrænse) 28.000 kr. 27.400 kr.

  

Kørsel 2019 2018
Kørselsfradrag (0-24 km) 0,00 kr. 0,00 kr.
Kørselsfradrag (25-120 km) 1,98 kr. 1,94 kr.
Kørselsfradrag (over 120 km) 0,99 kr. 0,97 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (indtil 20.000 km pr. år) 3,56 kr. 3,54 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (over 20.000 km pr. år) 1,98 kr. 1,94 kr.

   

Gaver 2019 2018
Gaver til nærtbeslægtede (max grænse for afgiftsfri) 65.700 kr. 64.300 kr.
Gaver til svigerbørn (max grænse for afgiftsfri) 23.000 kr. 22.500 kr.

 

revisor-satser